DIT IS HET PAKKET
Een positieve benadering,
vrede is altijd bereikbaar en dichtbij

De aanpak van het programma is dat we begrijpen dat we vrede vooral kunnen bereiken als we het goede in onszelf en in anderen zien. En het pakket draagt uit dat vrede altijd bereikbaar en dichtbij is.

We hebben het hier niet over de vrede die een gevolg is van de afwezigheid van oorlog. Het gaat om de vrede in jezelf, de vrede waar je elk moment van de dag naar terug kan keren.

De lesstof van Lopend Vuurtje:

  • Versterkt een veilig en vreedzaam pedagogisch klimaat in de school
  • Ondersteunt vaardigheden op het gebied van burgerschapsvorming en het omgaan met culturele verschillen
  • Reikt handvatten aan om maatschappelijke thema’s te bespreken

Speciale aandacht wordt gegeven aan het werken met kinderen die leven in stressvolle situaties (waaronder vluchteling kinderen)

Het pakket bevat:

  • Achtergrondinformatie
  • Individuele- en groepsopdrachten
  • Bewegings-, ontspannings- en ademhalingsoefeningen om balans te creëren
  • Inspirerende verhalen
  • Oefeningen voor de leerkracht

De inhoud van het pakket is ontworpen door Specialisten op het gebied van de ontwikkeling van het jonge kind en stress- en trauma management.